رنا - کد 189

  • مدیر - حسنی - نیک مهر
  • آذربایجان شرقی - مرند - جاده بازرگان - کیلومتر 2