رنا - کد 640

  • مدیر - محمد شریفی
  • آذربایجان شرقی - تبریز - جاده مرند - بعد از پلیس راه صوفیان