دکتر محمد ریاضی اصفهانی

  • تهران - منطقه 6 - ولی عصر - بالاتر از بیمارستان دی - ک. نیلو جنوبی - پ. 4 - ط. اول - واحد 6 - ک.پ : 1435693917
مستقردر :

بیمارستان فارابی - بیمارستان تخصصی چشم پزشکی
بیمارستان نور - بیمارستان تخصصی چشم پزشکی
بیمارستان نور البرز - بیمارستان تخصصی چشم پزشکی
نور مطهری - کلینیک چشم پزشکی
ارزیابی