رنا - کد 674

  • مدیر - رستمی
  • آذربایجان غربی - ارومیه - جاده سلماس - کیلومتر 2 - بعد از پمپ بنزین - روبروی آذرگاز