رنا - کد 626

  • مدیر - یزدانی - جبارزاده
  • آذربایجان غربی - میاندوآب - جاده بوکان - کیلومتر اول