رنا - کد 197

  • مدیر - پرتوی - کنعان پور
  • اردبیل - اردبیل - جام جم - تعمیرگاه مرکزی ولوو