بی بی نی

  • مدیر - حسن نژاد
  • رباط کریم - شهر جدید پرند - م. استقلال - بلوار جمهوری - پاساژ جمهوری
  • ،
ارزیابی