بیمارستان لواسانی - تامین اجتماعی (سرخه حصار)

  • تهران - منطقه 4 - دماوند - بعد از سه راه آزمایش - روبروی صنایع مکانیک ارتش - ک.پ : 1746963514
  • ،
مستقرها :

دکتر بهمن غفاری - متخصص قلب و عروق
دکتر حسین حسین نژاد - متخصص قلب و عروق
دکتر خسرو بهلولی - متخصص قلب و عروق
دکتر عبدالرحیم قاسمی - فوق تخصص قلب و عروق کودکان
دکتر علی الحانی - متخصص گوش حلق و بینی
دکتر فرهاد نیک زاد - فوق تخصص جراحی قلب و عروق
دکتر کامران بابازاده - فوق تخصص جراحی قلب و عروق
دکتر مجید دهقانی - متخصص قلب و عروق
دکتر محمد حاتمی زاده - فوق تخصص جراحی قلب و عروق
دکتر محمد کزازی - فوق تخصص جراحی قلب و عروق
دکتر محمدهادی کدیور - متخصص قلب و عروق
دکتر مهدی بابوی نژاد - فوق تخصص قلب و عروق
دکتر هادی بدر - روانپزشک
لواسانی - درمانگاه
زیرمجموعه‌ها :

دکتر رویا اخروی - متخصص قلب و عروق
ارزیابی