رنا - کد 656

  • مدیر - دهقانی
  • چهارمحال و بختیاری - شهر کرد - فرخ شهر - بلوار 15 خرداد - روبروی سیلو