بانک ملی - شعبه سوسن - کد 1003

  • تهران - منطقه 8 - جانبازان (گلبرگ) غربی - خ. حیدری (14 متری لشگر) - نبش خیابان حیدری و فتاحی (سوسناب) - ک.پ : 1636974536