گلریز (سینما تاتر)

  • مدیر - ابوالقاسم مصیبی
  • تهران - منطقه 6 - سیدجمال الدین اسدآبادی (یوسف آباد) - نبش خیابان 34 - ک.پ : 1431995841
  • ،
ارزیابی