مجتمع پرورش طیور خروسک

  • مدیر - ناصر نبی پور
  • تهران - منطقه 11 - آزادی - روبروی دانشکده دامپزشکی - ساختمان دامپرور - ط. چهارم
کلمات کلیدی :

مرغداری

|

مرغ داری

|

گوشت مرغ

ارزیابی