صادقی

  • مدیر - محمد صادقی
  • تهران - منطقه 1 - شریعتی - پل رومی - خ. برادران واعظی (اسدی) - خ. کریمی - پ. 86 - ک.پ : 1933993818