کلانتری 11 - شهر قدس

  • قدس (قلعه حسنخان) - کاووسیه
ارزیابی