تراشه سبز

  • مدیر - محمد اشک تراب
  • فارس - شیراز - قصرالدشت - نبش کوچه چهاردهم