پارس خودرو - کد 3031 - رنو پارس

  • مدیر - عبداله یوسفی
  • خراسان جنوبی - بیرجند - ورودی شهر از سمت مشهد - سه راهی اسدیه - روبروی پمپ بنزین
  • ،