شرکت آب صنعت تهران (دریچه منهول)

  • مدیرعامل - فرهاد خادمی
  • تهران - منطقه 3 - پاسداران - برج سفید - ط. هفتم - واحد 708 - ک.پ : 1946963755
  • ، ،
ارزیابی