رنا - کد 638

  • مدیر - یزدانمهر - ابراهیم پور
  • سایر کشورها - سایر استانها - سایر شهرها - تربت حیدریه - جاده سنتو - کیلومتر 5 تربت حیدریه - روبروی پمپ بنزین