رنا - کد 638

  • مدیر - یزدانمهر - ابراهیم پور
  • خراسان رضوی - تربت حیدریه - جاده سنتو - کیلومتر 5 تربت حیدریه - روبروی پمپ بنزین