بانک ایران زمین - شعبه امام خمینی قم - کد 716

  • قم - قم - تهرانپارس - بلوار پروین - خ. 182 شرقی - پ. 147/1