رنا - کد 140

  • مدیر - نجفی
  • خراسان رضوی - مشهد - پلیس راه - بعد از شهرک ابوذر - جنب پادگان قدس