رنا - کد 177

  • مدیر - ایزدپناه
  • خوزستان - اهواز - سه راه خرمشهر - نرسیده به پلیس راه