بقعه رقیه

  • تهران - منطقه 20 - کهریزک - روستای تبایین
کلمات کلیدی :

امامزاده

|

زیارت

|

زیارتگاه

ارزیابی