دکتر امیر جهانی گهر

  • مدیر - امیر جهانی گهر
  • تهران - منطقه 16 - م. راه آهن - خ. شوش - نبش خیابان رجایی - درمانگاه تختی
  • ،
ارزیابی