گلستان قدس

  • مدیر - سیدابوالقاسم کنگانی
  • تهران - منطقه 2 - شهرک قدس (غرب) - خ. ایران زمین - مجتمع تجاری گلستان - طبقه دوم - واحد 304 - ک.پ : 1465813139
  • ،