امید

  • مدیر - محمد رشیدی
  • تهران - منطقه 2 - بزرگراه اشرفی اصفهانی - بلوار شایق - پ. 28 - ک.پ : 1461644773
کلمات کلیدی :

جگرکی

|

کبابی

ارزیابی