دکتر محمدابراهیم زالی

  • تهران - منطقه 18 - شادآباد - بلوار خلیج - بیمارستان شهیدفیاض بخش - ک.پ : 1379613541
مستقردر :

بیمارستان اکبرآبادی - بیمارستان تخصصی زنان و زایمان
ارزیابی