بانک ملی - شعبه شهرداری منطقه 10 - کد 963

  • تهران - منطقه 10 - آزادی - نرسیده به خیابان شادمان
  • ،