گاما اسکن تهران

  • مدیر - حسن فرید
  • تهران - منطقه 7 - بهار شمالی - جنب اداره برق - پ. 174 - ط. دوم - ک.پ : 1573635814
  • ،