دکتر بهروز قدیری

  • تهران - منطقه 3 - شریعتی - خ. گل نبی - خ. کتابی - پ. 5 - مجتمع پزشکی نگاه - ک.پ : 1544914841
مستقردر :

بیمارستان نگاه - بیمارستان تخصصی چشم پزشکی
ارزیابی