شرکت فراز طب تجهیز

  • مدیر - علی زمانی
  • تهران - منطقه 2 - شهرک قدس (غرب) - خ. سپهر - خ. گلبرگ سوم - خ. رضایی - پ. 103
  • ،