دیباجی

  • مدیر - اکبری - بهری
  • تهران - منطقه 1 - بازدار (کامرانیه) - نرسیده به دیباجی جنوبی - پ. 120 - ک.پ : 1951874768
  • ،