تکنیک صنعت

  • مدیر - جباری
  • تهران - منطقه 10 - قزوین - خ. راهپیما - پ. 128
  • ،