منطقه 2 مخابراتی - شهیدغریبی

  • تهران - منطقه 1 - قیطریه - نبش میدان ساوجی (کتابی) - ک.پ : 19388
  • ،