تکنو پیچ

  • مدیر - علی عزتی
  • تهران - منطقه 18 - شادآباد - بازار آهن غرب تهران - مجتمع تجاری 17 شهریور - بلوک جa - پ. 262 - ک.پ : 1371879471
  • ،