دکتر عبداله فضل علی زاده

  • مدیر - عبداله فضلعلی زاده
  • تهران - منطقه 7 - م. امام حسین - خ. مدنی - بیمارستان امام حسین - ک.پ : 1617763141