دانشکده توانبخشی شهیدبهشتی

  • تهران - منطقه 7 - دماوند - روبروی بیمارستان بوعلی - دانشکده توانبخشی بهشتی - ک.پ : 1616913111
  • ،