امید

  • مدیر - نصراله مطلق
  • تهران - منطقه 20 - شهر ری - م. سلمان فارسی - ساختمان مطلق
کلمات کلیدی :

رستوران

ارزیابی
عدم دسترسی به مشتری
امکان دسترسی به مشتری جهت ویرایش اطلاعات وجود ندارد. لطفا در صورت داشتن اطلاعات جدید ما را یاری رسانید.