شرکت پارس سولفیت

  • مدیرعامل - نظام محمودی
  • تهران - منطقه 6 - سید جمال الدین اسد آبادی (یوسف آباد) - خ. اکبری - خ. 15/1 - پ. 10 - ط. چهارم - ک.پ : 1991843174
  • ،