شهدای بسیج (ناحیه مقاومت بسیج شهر ری)

  • تهران - منطقه 20 - شهر ری - خ. دیلمان شمالی - خ. منتظری