مقاومت بسیج - ناحیه شهر ری - حوزه امر به معروف و نهی از منکر

  • تهران - منطقه 20 - شهر ری - خ. دیلمان شمالی - خ. سپاه پاسداران
ارزیابی