تاراکیمیا

  • مدیر - فضلی
  • تهران - منطقه 7 - بهار جنوبی - برج بهار - ط. سوم - واحد 193
  • ،