ثامن الائمه - شعبه فیروزه - کد 260

  • کرمان - کرمان - چهارراه فیروزه