دکتر هادی کاظمی

  • مدیر - هادی کاظمی
  • تهران - منطقه 6 - فلسطین - خ. ایتالیا - بیمارستان مصطفی خمینی - ک.پ : 1416645185