شهرداری منطقه 10 - مرکز رشد و توسعه کارآفرینی

  • مدیر - رضا الفت نسب
  • تهران - منطقه 10 - قزوین - خ. سبحانی (16 متری امیری) - ک. قلی خانی - مرکز رشد و توسعه و کار آفرینی منطقه 10 - ک.پ : 1357973111