دکتر سیامک بلالی

  • مدیر - سیامک بلالی
  • تهران - منطقه 6 - کریمخان زند - خ. به آفرین - بیمارستان صدر - ک.پ : 1593666594
مستقردر :

بیمارستان نگاه - بیمارستان تخصصی چشم پزشکی
ارزیابی