کارخانه مروارید طلایی

  • مدیر - مرتضی قیاسی
  • شهریار - شهرآباد - چهارراه بی بی سکینه - روستای علی بیات
کلمات کلیدی :

قارچ

ارزیابی
عدم فعالیت مجید : عدم فعالیت
با توجه به تماس های مکرر لیکن اعلام نمودند فعالیتی در این زمینه ندارند