ش. 15 - تامین اجتماعی

  • تهران - منطقه 7 - مدنی (نظام آباد) - نرسیده به خیابان سبلان - خ. شعبانی - ک.پ : 1638984551
  • ،
کلمات کلیدی :

درمانگاه

|

کلینیک

|

پلی کلینیک

مستقرها :

ارزیابی