شاهد - مرکزی

  • تهران - منطقه 19 - بزرگراه خلیج فارس (تهران قم) - کیلومتر 7 - روبروی مرقد امام خمینی - ک.پ : 3319111865
  • ، ،
  • ،