سایپایدک - کد 8612 - فرجی

  • مدیر - عباس فرجی
  • تهران - منطقه 14 - خاوران - بعد از خیابان مخبر (عارف) - پ. 274 - ک.پ : 1771617119