ثامن الائمه - شعبه ساری - کد 78

  • مازندران - ساری - م. شهدا - بلوار طالقانی - خ. صدیقی